امروز : 1400/07/25

خدمات طراحی و مقاوم سازی سازه

با توجه به لرزه خیز بودن کشور ایران و هزینه قابل ملاحظه تخریب و نوسازی مجدد سازه ها، در سالهای اخیر مسئله تقویت و ترمیم سازه های ضعیف و خسارت دیده در سطح وسیعی مطرح شده است. عواملی همچون تغییر کاربری ساختمانها، افزایش طبقه، ضعف در طراحی و اجرا، تغییر آیین نامه های طراحی و فرسودگی سازه ها ناشی از عوامل محیطی منجر به نیاز سازه ها به ترمیم و مقاوم سازی می شوند. نام اوران خاک پی با بهره گیری از تحقیق و توسعه، در ارائه روش های نوین تقویت سازه ها، کوشا می باشد. روش های مختلف مقاوم سازی قابل ارائه توسط این شرکت عبارتند از:

1) مقاوم سازی ساختمان با ژاکت فولادی یا بتنی

2) مقاوم سازی ساختمان با دیوار برشی

3) مقاوم سازی ساختمان با الیاف FRP اف آر پی

4) مقاوم سازی ساختمان با میراگر

5) مقاوم سازی ساختمان با جداگرهای لرزه ای

6) مقاوم سازی ساختمان با کاشت میلگرد