به شرکت مهندسین مشاور نام آوران خاک پی خوش آمدید

مطالعات ژئوتکنیک
کاوش های صحرایی و مطالعات ژئوتکنیک

فعالیت های صحرایی و آزمون های برجا: حفاری ماشینی، آزمایش دانسیته در محل، آزمایش برش برجا، آزمایش بارگذاری صحفه ای

آزمایش های ژئوفیزیک:
آزمایش لرزه نگاری درون گمانه ای، آزمایش ژئورادار (GPR آزمایش ژئوالکتریک، آزمایش لرزه نگاری انکساری

مطالعات ژئوتکنیک
خدمات آزمایشگاهی

آزمایشات مکانیک خاک ،آزمایشات مکانیک سنگ، آزمایشات شیمی،آزمایشات مقاومت مصالح آزمایشات تکنولوژی بتن، تست جوش و بازرسی سازه

مطالعات ژئوتکنیک
تحکیم و بهسازی خاک

نیلینگ
انکراژ
مهاری

مطالعات ژئوتکنیک
خدمات طراحی و مقاوم سازی سازه
مقاوم سازی ساختمان با ژاکت فولادی یا بتنی
مقاوم سازی ساختمان با دیوار برشی
مقاوم سازی ساختمان با الیاف FRP اف آر پی
مقاوم سازی ساختمان با میراگر
مقاوم سازی ساختمان با جداگرهای لرزه ای
مقاوم سازی ساختمان با کاشت میلگرد
مطالعات ژئوتکنیک
خدمات بهسازی خاک

میکروپایل
شمع گذاری در خاک
نیلینگ
بهسازی خاک با تزریق

شرکت مهندسین مشاور نام آوران خاک پی با دارا بودن دفتر در سایر استانهای کشور آماده ارائه خدمات مقیم به کارفرمایان محترم می باشد

شرح تفصیلی خدمات

مهندسی ژئوتکنیک
آزمایشات مکانیک خاک
آزمایشات مکانیک سنگ
آزمایشات شیمی
آزمایشات مقاومت مصالح
آزمایشات برجا
آزمایشات ژئوفیزیک
آزمایشات تکنولوژی بتن
آزمایشگاهای محلی
تست جوش و بازرسی سازه
مقاوم سازی و ارزیابی لرزه ای ساختمان
تزریق و پایدار سازی گود
کنترل پروژه و تحلیل داده
مهندسی زمین شناسی
سنجش از راه دور (GIS)
بهسازی خاک