امروز : 1400/07/25

پایدار سازی گودهای شهری

بخش دیگری از فعالیت های این شرکت شامل خدمات در زمینه تحلیل و طراحی و اجرا انواع روش‌های پایدارسازی گودهای شهری است. یک از به روزترین و ایمن ترین روش‌ها در پایدار سازی گود استفاده از نیلینگ، انکراژ و مهاری می باشد. کارشناسان مجرب این شرکت با بررسی های شرایط محیطی پروژه اعم از نوع زمین، عمق گودبرداری مورد نیاز، شرایط و وضعیت بناهای موجود در همسایگی پروژه، سربارهای موجود و در نظر گرفتن شرایط تاسیسات زیرزمینی و رو زمینی در همسایگی و محل ملک، بهینه‌ترین روش پایدار سازی گود را به لحاظ ایمنی و اقتصادی طراحی و اجرا می‌کنند .

پایدارسازی گودهای شهری
پایدارسازی گودهای شهری
پایدارسازی گودهای شهری
پایدارسازی گودهای شهری